Leer mij het zelf te doen

Montessori College Aerdenhout

In het kort: MCA

Het MCA ligt in het midden van het groene Aerdenhout en is een kleine, gezellige school voor mavo-onderwijs (vmbo-theoretische leerweg) en een havo onderbouw. Vanwege deze kleinschaligheid kennen alle leerlingen en docenten elkaar persoonlijk. Wij werken en leren samen op basis van respect en vertrouwen. Iedere leerling is uniek en krijgt alle ruimte om zich te ontwikkelen waarbij eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en creativiteit belangrijke thema’s zijn.

MCA:
goede basis voor jouw toekomst

Wij bieden leerlingen heel veel mogelijkheden en dragen zo goed mogelijk zorg voor het behalen van het diploma. Onze leerlingen profiteren in het vervolgonderwijs zichtbaar van de aangeleerde kennis, vaardigheden en werkwijze. Onze leerlingen stromen door naar het MBO of havo.

Het MCA heeft al jarenlang een slagingspercentage van rond de 98%!

Montessorischool: wat en hoe?

Ons onderwijs is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. Haar zinspreuk: ‘leer mij het zelf te doen’ geeft precies de richting aan waar het Montessori-onderwijs voor staat. Alle medewerkers begeleiden je intensief op de weg naar zelfstandigheid. Ontdek dingen zelf, maak fouten, overleg samen, zoek naar oplossingen en ontwikkel je eigen mening. Je leert hier heel veel van. Gedurende het schooljaar krijg je steeds meer verantwoordelijkheid om je eigen werk te plannen en je opdrachten te verwerken. Zelfstandig werken hoef je niet alleen te doen. Je krijgt hulp van ouderejaars leerlingen (Peer Supporters) en medewerkers. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een studiewijzer met voor ieder vak een werkoverzicht (leerstof) over het jaar verdeeld in vier perioden van tien weken. Je weet hierdoor precies wat er elke week van jou verwacht wordt. Wij leren je hoe je het werk zelf kunt plannen en eigen keuzes kunt maken. Na elke periode krijg je een verslag (rapport) mee naar huis.

HHH: Hoofd, Hart en Handen

Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en handen. Vakken als drama, muziek, dans en beeldende vorming zijn net zo belangrijk voor ons als alle andere. Kunstzinnige vakken spreken jouw creatieve talenten aan.

Op het MCA kun je naast de reguliere vakken ook examen doen in tekenen, dans en drama. Onze leerlingen nemen deel aan het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT). Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en de kans om deel te nemen aan diverse masterclasses en finales waar zij zich tonen aan een groot publiek op professionele Haarlemse podia. Tijdens verschillende toneel- en dansvoorstellingen op school staat drie keer per jaar de school op zijn kop met het Open Podium. Tijdens het open podium mag je, als je dat wilt, je kunsten vertonen aan je medeleerlingen, medewerkers en ouders.