Zorgcoördinator

Wanneer een leerling opvalt wordt hij/zij besproken in de wekelijkse docentenvergadering. Hierbij is ook de schoolleiding aanwezig. Met de uitgewisselde informatie gaat de mentor met de leerling in gesprek om te achterhalen waar het bijzondere gedrag vandaan komt en wat er nodig is om het te veranderen.

Wanneer de mentor hierin ondersteuning nodig heeft, kan hij overleggen met een van de twee leerlingbegeleiders (counselors) over het vervolgtraject. Het kan ook voorkomen dat de leerlingbegeleider tijdelijk het contact met de leerling overneemt. De leerlingbegeleiders hebben wekelijks overleg over deze zorgleerlingen.

Eens in de 4 weken bespreekt het IZO (Intern Zorgoverleg), bestaande uit de teamleiders en de leerlingbegeleiders de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Viermaal per jaar komt het ZAT (Zorg- en Adviesteam), bestaande uit de Schoolarts, Bureau Jeugdzorg, JeugdRiagg en de Brijderstichting, de leerlingbegeleiders en de teamleiders, bijeen om leerlingen met gecompliceerde problematiek te bespreken. Hiervoor is toestemming van de ouders noodzakelijk.

In alle vormen van hulp is de samenwerking van de leerling, de ouders en de docent noodzakelijk. De mentor blijft de spil in de begeleiding van uw kind.
De Zorgcoördinator is voorzitter van het ZAT en bewaakt de juiste begeleiding aan leerlingen.

Ook biedt de MCA Faalangstreductietraining, Peer Support, en een Echtscheidingsgroep.

Onze trajectbegeleider Chris Barth is specialist in het begeleiden van leerlingen met een rugzakje en leerlingen met langdurige gedragsproblematiek. Hij werkt nauw samen met de Zorgcoördinator, counselors, teamleiders en mentoren.