Schoolregels

Basisafspraken, hoe gaan we met elkaar om.

 • Of je nu binnen of buiten bent: gedraag je zó dat je niemand stoort.
 • In de klaslokalen worden geen jassen gedragen.
 • Tijdens de lessen mag je niet snoepen, eten en drinken. Kauwgom kauwen is óók snoepen. Wie dit toch doet, of wie opzettelijk iets vervuilt, zal een lesuur schoonmaakwerk verrichten.
 • Als je een mobiel mee naar school hebt genomen, zorg er dan voor dat die niet hoorbaar of zichtbaar is. Bij overtreding van deze regel wordt de mobiel ingenomen en kan om 16.30 uur bij de teamleiding worden opgehaald. De school is niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal tijdens schooltijd.
 • Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de teamleiders, of bij de conciërge.
 • Wij zijn een rookvrije school. In en om de school mag je niet roken. Op het bezit of het gebruik van alcohol of drugs volgt automatisch schorsing. Het geldt ook voor vuurwerk en wapens. Daar waar de wet wordt overtreden schakelen wij de politie in (veilige school).
 • In de gymzaal mogen slechts speciale gymschoenen worden gedragen, met lichte zolen.
 • Bij lesuitval kun je op het informatiescherm zien wat je moet doen. Als er staat dat je groep wordt opgevangen in een leslokaal dan ben je verplicht om daar rustig te studeren. Je moet er dus altijd voor zorgen werk bij je te hebben.
 •  Tijdens de pauzes mag je zijn: buiten op het schoolterrein, in de hal of de beneden-gang. Het is absoluut niet toegestaan in de straat achter de school (Teding van Berkhoutlaan) rond te hangen.
 •  Ziek melden tijdens de schooltijd doe je bij de administratie of de schoolleiding. Je kunt dan bellen naar je ouders.
 • De leerling die aan het begin van de schooldag of na de pauze te laat komt, haalt een te-laatbriefje bij de conciërge en moet zich de volgende dag om 8 uur melden. Bij extreme weersomstandigheden of met een geldige reden wordt deze maatregel niet genomen.
 • Je fietst alleen van en naar de fietsenstalling. Niet op de rest van het schoolterrein. In de pauze wordt de fiets niet gebruikt.

Veel kan als je een ander niet tot last bent!