Remedial teaching

De Remedial teacher inventariseert op basis van de gegevens uit het dossier welke leerlingen dyslexie hebben en verzorgt vervolgens de faciliteiten. Zo kan een leerling met dyslexie recht hebben op een vergroting, op verlenging en op lezen met geluid. De school verzorgt via Dedicom de cd-roms behorende bij de methodes. De Daisyspeler of het programma Kurzweil komt voor rekening van de ouder(s) / verzorger(s). Er zijn momenteel verzekeringsmaatschappijen die de Daisyspeler vergoeden. Indien nodig neemt de RT-er een dyslexietest af. Op basis daarvan wordt een advies gegeven om de leerling verder te laten testen door een orthopedagoge om zo in het bezit te komen van een dyslexieverklaring. Wanneer een leerling een dyslexieverklaring heeft en moeite heeft met lezen bij de talige vakken biedt de RT-er gedurende 1 periode ondersteuning. Daarna wordt er in een gesprek met de ouder(s) / verzorger(s) besproken hoe de leerling thuis verder ondersteund kan worden.

Examenbegeleiding
Wanneer een leerling het examen met geluid wil maken, zal dit voor de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar aangevraagd moeten worden bij de schoolleiding. De school zal deze faciliteiten weer bij het CITO moeten aanvragen. Bij de uitreiking van het PTA-boekje wordt dit besproken