Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Omdat we natuurlijk zorgvuldig willen handelen bij het verstrekken van medicijnen aan onze leerlingen, is er een Dunamare Onderwijsgroep “protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen” opgesteld.

U vindt het protocol hier.