Procedure aanmelding instroom leerjaar 2, 3 of 4

Vanaf 1 april kunt u contact opnemen met de administratie voor het maken van een afspraak op onze school.

Voor het gesprek vragen we u onderstaande informatie mee te nemen:

 • Van de huidige school:
  • Reden van overstap
  • Geboden ondersteuning
  • Ondersteuningsbehoefte op het MCA
  • Montessorionderwijs geschikt
 • Van de leerling:
  • Volledig ingevuld en ondertekend doorstroomformulier (door mentor huidige school)
  • Volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
   Laatste cijferlijst
  • Dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

In het gesprek kijken we of de ideeën, behoeftes en verwachtingen van leerling en ouder(s) aansluiten bij wat wij als Montessorionderwijs te bieden hebben. Als dat zo is dan wordt de leerling intern besproken en is er contact met de huidige school. Vervolgens zal er door het MCA contact worden opgenomen met ouders om aan te geven of de leerling definitief op de wachtlijst zal worden geplaatst.
Vanaf begin juli is bekend hoeveel plaatsen er zijn. Dan kunnen ouders contact opnemen met het MCA om door te geven dat de plaatsing nog actueel is. Het MCA kan dan aangeven of de leerling geplaatst kan worden.

Inschrijvingsformulier instroom 2-3-4 2021-2022