Leerlingbegeleiding

REMEDIAL TEACHING
De Remedial teacher inventariseert op basis van de gegevens uit het dossier welke leerlingen dyslexie hebben en verzorgt vervolgens de faciliteiten.
Zo kan een leerling met dyslexie recht hebben op een vergroting, op verlenging en op lezen met geluid. Lees meer

PEER SUPPORT
Peer Support in het onderwijs wil zeggen dat leerlingen leren om elkaar te steunen en te helpen met als gevolg dat zij daardoor actief bij hun onderwijsleerproces betrokken raken. Lees meer

ZORGCOÖRDINATOR
Wanneer een leerling opvalt wordt hij/zij besproken in de wekelijkse docentenvergadering. Hierbij is ook de schoolleiding aanwezig. Lees meer

DECAAN
De decaan helpt je bij je studiekeuze. Lees meer

DE INTERNE VERTROUWENSPERSOON
De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen werkt vanuit de Klachtenregeling van de Dunamare Onderwijsgroep.  Lees meer.

DYSLEXIEPROTOCOL

Leerlingen met dyslexie krijgen conform ons dyslexieprotocol (aanvullende) ondersteuning. Het dyslexieprotocol van het MCA vindt u hier.