Ons team

Namen- en functielijst

Bovenste rij op de foto (van links naar rechts)

Naam Functie E-mailadres
Chris Barth Docent wiskunde / trajectbegeleider c.barth@montessori-aerdenhout.nl
Inge van Deudekom Teamleider i.vandeudekom@montessori-aerdenhout.nl
Esther Bakker Docent Nederlands e.bakker@montessori-aerdenhout.nl
Fred Raps Docent muziek en vertrouwenspersoon f.raps@montessori-aerdenhout.nl
Daphne Hartman Zorgcoördinator, docent Nederlands en Frans d.hartman@montessori-aerdenhout.nl
Thom Stofberg Docent natuurkunde t.stofberg@montessori-aerdenhout.nl
Dorine Ankersmit Docent geschiedenis en maatschappijleer d.ankersmit@montessori-aerdenhout.nl
Herman van der Roest Docent wiskunde h.vanderroest@montessori-aerdenhout.nl
Erick van Dijk Technisch onderwijsassistent (TOA) e.vandijk@montessori-aerdenhout.nl
Laura Fischer Teamleider l.fischer@montessori-aerdenhout.nl

Tweede rij van boven op de foto (van links naar rechts)

Naam Functie E-mailadres
Ellen Blaauw Docent wiskunde e.blaauw@montessori-aerdenhout.nl
Jolanda de Jong Docent drama j.dejong@montessori-aerdenhout.nl
Leonoor Wienese Managementassistent l.wienese@montessori-aerdenhout.nl
Kitty Wilmink Docent dans k.wilmink@montessori-aerdenhout.nl
Juul Verhoeven Docent economie en decaan j.verhoeven@montessori-aerdenhout.nl
Vares Ruiter Docent tekenen v.ruiter@montessori-aerdenhout.nl
*Om privacyredenen niet openbaar* *Om privacyredenen niet openbaar* *Om privacyredenen niet openbaar*
Melissa Trouerbach Docent Engels m.trouerbach@montessori-aerdenhout.nl
Jody Engelsdorp Docent biologie en onderwijsassistent j.engelsdorp@montessori-aerdenhout.nl
Arjen Dedert Concierge a.dedert@montessori-aerdenhout.nl
Saima Mazhar Docent Engels s.mazhar@montessori-aerdenhout.nl
Josje Huiskamp Docent tekenen j.huiskamp@montessori-aerdenhout.nl

Derde rij van boven op de foto (van links naar rechts)

Naam Functie E-mailadres
Rita Veddeler Docent Duits r.veddeler@montessori-aerdenhout.nl
Bart van der Wulp Docent geschiedenis b.vanderwulp@montessori-aerdenhout.nl
Sven Michalides Docent economie en examensecretaris s.michalides@montessori-aerdenhout.nl
Annelies Windhoud Leerlingadministratie a.windhoud@montessori-aerdenhout.nl
Bas Boensma Directeur Via de managementassistente:

l.wienese@montessori-aerdenhout.nl

Cora Koster Kantinemedewerker N.v.t.
Heleen Riezebos Docent biologie h.riezebos@montessori-aerdenhout.nl
Susanne Bösch Docent Engels s.boesch@montessori-aerdenhout.nl
Hans Verheugd Facilitair medewerker en ICT-medewerker h.verheugd@montessori-aerdenhout.nl
Martine Berger Docent Frans m.berger@montessori-aerdenhout.nl

Onderste rij op de foto (van links naar rechts)

Naam Functie E-mailadres
Lisa Wilderom Stagiair docent wiskunde N.v.t.
Chris Roelfsema Docent Nederlands c.roelfsema@montessori-aerdenhout.nl
Roderick Hoes Docent lichamelijke opvoeding r.hoes@montessori-aerdenhout.nl
Eliane Flach Docent biologie e.flach@montessori-aerdenhout.nl
Sam van Opbergen Docent lichamelijke opvoeding s.vanopbergen@montessori-aerdenhout.nl
Siebe Hoenderdos Docent Aardrijkskunde s.hoenderdos@montessori-aerdenhout.nl
Erika van Schie Docent Scheikunde e.vanschie@montessori-aerdenhout.nl

Niet op de foto

Naam Functie E-mailadres
Mark Hooiveld Docent aardrijkskunde m.hooiveld@montessori-aerdenhout.nl