Financiële zaken

Wij hebben als school gekozen voor het systeem van een intern boekenfonds. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd.

De school loopt een financieel risico wanneer aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken dan wel zodanig beschadigd zijn dat deze het volgende schooljaar niet opnieuw kunnen worden gebruikt.

Daarom dient u voor aanvang van het schooljaar 2021 – 2022 een borg van € 100,– te voldoen. Deze borg blijft staan tot op het moment dat de leerling de school verlaat.

Elk jaar wordt opnieuw bepaald of het complete pakket op de juiste wijze is ingeleverd.

De kosten van ontbrekende / beschadigde boeken wordt van de borg afgetrokken. In deze situatie dient u voor aanvang van het nieuwe schooljaar het borgbedrag tot € 100,– aan te vullen anders is verdere deelname aan het boekenfonds niet mogelijk.

Buiten de regeling vallen diverse hulpmiddelen en aanvullend materiaal.

Deels verzorgen wij dit als school, deels moet u dit zelf regelen/aanschaffen.

Onderstaande zaken worden niet door de school geregeld en moet u zelf aanschaffen:

  • pennen, potloden (ook voor het vak tekenen), liniaal, geodriehoek, schriften (beperkt, wacht op instructie van docenten)
  • woordenboeken (pocket formaat b.v. “sterwoordenboeken”) voor Nederlands; Engels; Frans (2e leerjaar ook voor Duits)
  • rekenmachine (type Casio fx82)

Opmerking: wij stellen het zelf aanschaffen van een schoolatlas niet verplicht.

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd. Dit is een bedrag van € 60. Officieel heet deze ouderbijdrage “vrijwillig”. Wel heeft elke school de ouderbijdrage hard nodig, omdat wij lang niet alles vanuit de overheid betaald krijgen. Dit bedrag maakt het ons mogelijk verschillende activiteiten te organiseren, waaronder excursies, materialen te bekostigen, en te investeren in faciliteiten als computers, foto – en video/dvd-materiaal en een kopieermachine.

Bijdrage buitenschoolse sportactiviteiten
Elk jaar komt het voor dat de leerlingen binnen de uren van lichamelijke opvoeding gebruik maken van de schaatsbaan en/of het zwembad. (eventuele huur van schaatsen valt buiten deze regeling)

Kluisje
Voor de eerste keer huur en ontvangst van 2 sleutels  betaalt u  € 25,– (borg sleutels = € 11,–)

alleen bij inleveren van de 2 originele sleutels ontvangt u de borg terug.
Vervangen slot (bij verlies beide sleutels) kost € 11,–
Voortzetting huur in een volgend schooljaar € 14,–

Samengevat:
Schoolnota voor leerlingen in het eerste leerjaar.

BORG schoolboeken €  100,–
Ouderbijdrage €    60,–
Bijdrage buitenschoolse sportactiviteit €    10,–
Laptop (overeenkomst met externe leverancier ± € 20,- p.m.)
Kluishuur incl. € 11,- borg kluissleutel €    25,–
Kennismakingsdagen (3 dagen + 2 overnachtingen) €  135,–
Totaal (exclusief laptop) €  330,–

U ontvangt per e-mail via ons betalingssysteem Wiscollect een e-mail in verband met de betaling van de ouderbijdrage. Via dit systeem kunt u aangeven of u wilt betalen via iDeal of overboeking.

Download hier het overzicht van de ouderbijdrage voor de overige leerjaren