Decaan

De decaan
De decaan begeleidt je in de keuze naar je vervolgopleiding. Dat gebeurt door verschillende beroepsoriënterende opdrachten, met name in het derde leerjaar. De decaan is tevens aanwezig bij leerlingenbesprekingen voor advies.De decaan zorgt voor goede contacten met externe instanties en heeft regelmatig overleg met de decanen uit de regio. Bovendien word je geholpen bij de overstap als je in de bovenbouw tussentijds de school gaat verlaten.

Informatie
De decaan beschikt over veel informatie. Belangrijke informatie op posters hangt op het prikbord naast de decanenkamer op de bovenverdieping. Verder is er informatie te vinden in de ELO (Magister). Bovendien is informatie over vrijwel alle vervolgopleidingen in Nederland te vinden via www.tkmst.nl. Daarnaast zijn er twee interessante sites met filmpjes en testen www.beroepeninbeeld.nl en www.mbostad.nl. Alle opleidingen in deze regio zijn te vinden in het overzicht onderaan de pagina.
 
Kiezen op het Montessori College
Het kiezen voor een bepaald vak, voor een sector gebeurt onder leiding van de mentor. Als er een ingewikkeld keuzeprobleem ontstaat, helpt de decaan leerlingen, ouders en mentoren.
Het maken van een keuze voor een vervolgopleiding na het Montessori College gebeurt in overleg met de decaan.

Vervolgstudies: Middelbaar Beroeps Onderwijs / HAVO
Om leerlingen al in de tweede klas een idee te geven van de vervolgopleidingen in het MBO, organiseren het Nova College en het Wellant-College de manifestatie CHOICE. Zij gaan naar het Kennemer Sportcentrum en krijgen daar informatie en uitleg over de vele mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Ze leren op speelse en praktische manier kennismaken met de diverse opleidingen. In de klas wordt door middel van gesprekjes informatie gegeven over de structuren in het MBO en krijgen de leerlingen info-boekjes mee naar huis.

In de derde klas krijgen de leerlingen verschillende verplichte opdrachten, waarbij zij zich moeten richten op vervolgopleidingen en het onderzoek naar het daarbij behorende vakkenpakket. Dat kan zowel het MBO als de HAVO zijn. De opdrachten zijn het bezoeken van een beroepenmarkt in Haarlem, waarbij het doel is te oriënteren op de verschillende MBO-opleidingen.(een schriftelijke uitnodiging volgt)

Daarnaast moeten er minimaal twee open dagen bezocht worden van een door de leerling gekozen opleiding en worden deze bezoeken in een verslagje vastgelegd. Deze open dagen starten al in november en lopen door tot eind mei en moeten zelfstandig bezocht worden. De leerlingen krijgen een overzicht uitgereikt.

Tot slot zal de leerling een week op snuffelstage gaan, waarbij de leerling zelf verantwoordelijk is voor het zoeken van een plek. Indien nodig wordt er vanuit de school hulp geboden bij het zoeken.
Aan deze stage zijn allerlei opdrachten gekoppeld, die bij het vak Nederlands worden geïntroduceerd en verwerkt.

Voor de examenleerlingen wordt er een oriëntatieprogramma aangeboden in samenwerking met het Nova College en het Wellant College. Dit traject vindt plaats in november of februari. De leerlingen kunnen zo op een praktische wijze kennis maken met de vervolgopleiding van hun keuze. Er wordt een programmaboekje uitgereikt aan de leerlingen.
Deelnemers geven zich op bij de decaan.

Daarnaast is de examenleerling zelf verantwoordelijk voor het inschrijven op de vervolgopleiding. Het is raadzaam dit op tijd te regelen, want sommige opleidingen zijn snel vol. Liefst tijdens het eerste opendagmoment, vaak al in november.
 
Open dagen MBO
Voor de derde en vierdejaars leerlingen zijn er de open dagen van de opleidingen voor mbo. Daarover krijgen leerlingen informatie in de opendagenkalender.