Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen werkt vanuit de Klachtenregeling van de Dunamare Onderwijsgroep. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop. De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld of machtsongelijkheid.
Het gaat hierbij niet om ongewenste omgangsvormen tussen leerlingen, deze worden doorverwezen aan (opvolgend) de docent, de mentor, de ondersteuningscoördinator, de teamleider of de directeur. 

In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangspunt om te proberen er in onderling overleg uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en ouders kunnen dan – in volgorde – de mentor, de teamleider of de directeur inschakelen. Wanneer de mensen er samen niet uitkomen of als er andere redenen zijn om hulp in te roepen, kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het Montessori College Aerdenhout.

De vertrouwenspersonen zal de betreffende klager of beklaagde ondersteunen bij het oplossen van de lopende klacht. Een interne vertrouwenspersoon geeft advies en informatie over hoe de klacht verder behandeld en opgepakt kan worden en heeft geen bemiddelende rol.

De contactgegevens van onze interne vertrouwenspersoon:

Dhr. F. Raps

f.raps@montessori-aerdenhout.nl