Communicatie

Vrijwel alle communicatie naar ouders toe gebeurt via de e-mail. Ook uitnodigingen voor (thema) ouderavonden, 10-minutengesprekken of informatie betreffende buitenschoolse activiteiten worden via de mail gecommuniceerd. Vandaar dat het ook noodzakelijk is dat we over een up-to-date e-mailadres van ouders beschikken. Mocht het e-mailadres tijdens het schooljaar veranderen, wilt u dan onze administratie daarvan op de hoogte stellen?

SCHOOLGIDS 2019 – 2020
Schoolgids 2019 – 2020 vindt u hier

JAARAGENDA
Om u als ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de school, sturen we u aan het begin van het jaar de jaaragenda toe. Hierin staan voor het gehele jaar de geplande lesmomenten, verslagen, vakanties, evenementen en andere -incidentele- gebeurtenissen genoteerd. Klik hier voor de jaaragenda

WEBSITE
Ook via de website houden we u op de hoogte van o.a. de activiteiten op school. Ook vindt u daar b.v. een overzicht van lestijden, vakanties en afspraken die gemaakt zijn.

MENTOREN EN MAGISTER
Mocht u vragen of zorgen hebben over uw kind dan wendt u zich in eerste instantie tot de mentor van de groep van uw zoon of dochter. Hij of zij is in principe het eerste aanspreekpunt . In overleg met de mentor kan besloten worden b.v. de zorgcoördinator of teamleider in te schakelen.

In Magister kunt u algemene informatie van uw kind bekijken. Ook lesroosters, opdrachten en (huiswerk)afspraken met docenten kunt u hier vinden.  Bovendien kunt u hier de vorderingen van uw kind bekijken. Wij vragen u vriendelijk dit bij voorkeur samen met uw kind te doen.