Aanmelden

Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op het Montessori College Aerdenhout wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is.

Bij de aanmelding is het volgende van belang: u kunt het aanmeldingsformulier pas invullen en inleveren nadat u van de basisschool het definitieve advies heeft gekregen.

Aanmelden kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via:
Telefoonnummer: 023-5246246
E-mailadres: info@montessori-aerdenhout.nl

Bij de aanmelding voor de brugklas heeft u de volgende zaken nodig:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende MCA-aanmeldingsformulier
  • Een kopie van uw kinds paspoort of identiteitskaart of een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
  • Een recente pasfoto
  • Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Deel I óf
  • Het Onderwijskundig rapport

De toetsuitslagen en een eventuele dyslexie-/dyscalculieverklaring krijgt u veelal van de leerkracht van groep 8 van de basisschool.
Als u deze (nog) niet heeft, kunt u volstaan met het advies van de basisschool en ons eventueel later de ontbrekende gegevens toesturen.

Bij aanmelding hanteren we de volgende voorrangsregels:

  • Leerlingen wiens broer of zus op dit moment onderwijs volgt op het MCA
  • Leerlingen die op dit moment onderwijs volgen op een Montessori- basisschool

Download hier de toelichting:
Inschrijfformulier brugklas 21-22 volgt.
Informatie bij het inschrijfformulier volgt.

Voor aanmeldingsgesprek ondertekend meenemen, downloaden en printen:

Respect sociaalcontract

Aanmeldingsdata:
U kunt het aanmeldingsformulier en alle beschikbare gegevens meenemen en inleveren tijdens het aanmeldingsgesprek.

Deze gesprekken vinden plaats op de data die regionaal zijn afgesproken. De aanmeldingsdata zijn:

Aanmelding / verzoek tot inschrijving:
woensdag    3 maart         14:00 – 17:00 uur
donderdag  4 maart         16:00 – 18:00 uur
maandag     8 maart         19:00 – 21:00 uur

Bericht van toelating:
De Toelatingscommissie kan pas een Verzoek tot Inschrijving (Aanmelding) in behandeling nemen als zij beschikt over alle benodigde formulieren en informatie én de betreffende leerling persoonlijk aanwezig is geweest bij het gesprek. Een plaatsing is niet definitief totdat de toelatingscommissie zich positief heeft uitgesproken. Binnen twee weken na het laatste Inschrijvingsmoment ontvangt u van ons schriftelijk bericht.

Loting:
Wanneer er sprake is van overaanmelding moet er helaas geloot worden.
De procedure hiervan, in de regio Haarlem, is door het bestuurlijk overleg vastgesteld (Download hier de toelatingsprocedure PO-VO ZK).
Bij de loting gelden ook voorrangsregels die de VO-scholen zelf kunnen hanteren.

Het Montessori College Aerdenhout past bij eventuele loting de z.g. broertjes/zusjes regeling toe. Dit houdt in dat broertjes/zusjes van zittende leerlingen niet hoeven mee te loten.

Betreft het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4:
Klik hier