Aanmelden

Vooraanmelden

Vooraanmelden op het Montessori College Aerdenhout kan vanaf maandag 2 februari 2022 per telefoon (023-524 62 46) of per e-mail (info@montessori-aerdenhout.nl).

Aanmelden/ verzoek tot inschrijving

Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op het Montessori College Aerdenhout wilt aanmelden. De daadwerkelijke aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is.
Bij de aanmelding is het volgende van belang: u kunt het aanmeldingsformulier pas invullen en inleveren nadat u van de basisschool het definitieve advies heeft gekregen.

Het daadwerkelijk aanmelden/verzoek tot inschrijving kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via:

  • Telefoonnummer: 023-5246246
  • E-mailadres: info@montessori-aerdenhout.nl

Bij de aanmelding voor de brugklas heeft u de volgende zaken nodig:

  • Het volledig ingevulde en ondertekende MCA-inschrijfformulier voor de brugklas. (hier downloaden)
  • Het sociaal-contract die we aangaan op het MCA. (hier downloaden)
  • Een kopie van uw kinds paspoort/identiteitskaart of een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
  • Een recente pasfoto
  • Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Deel I óf Het Onderwijskundig rapport (deze krijg je van de basisschool)
  • De toetsuitslagen en een eventuele dyslexie-/dyscalculieverklaring. (krijgt u veelal van de leerkracht van groep 8 van de basisschool)

Als u deze (nog) niet heeft, kunt u volstaan met het advies van de basisschool en ons eventueel later de ontbrekende gegevens toesturen.

Bij aanmelding hanteren we de volgende voorrangsregels:

  • Leerlingen wiens broer of zus op dit moment onderwijs volgt op het MCA
  • Leerlingen die op dit moment onderwijs volgen op een Montessoribasisschool

U kunt alle (ondertekende) formulieren en alle overige beschikbare gegevens meenemen en inleveren tijdens het aanmeldingsgesprek.

Deze gesprekken vinden plaats op de data die regionaal zijn afgesproken.

De aanmeldingsdata zijn:
Aanmelding / verzoek tot inschrijving:

woensdag 2 maart 2022 (14.00 uur – 17.00 uur)
donderdag 3 maart 2022 (16.00 uur – 18.00 uur)

maandag 7 maart 2022 (19.00 uur – 21.00 uur)

Bericht van toelating:
De Toelatingscommissie kan pas een Verzoek tot Inschrijving (Aanmelding) in behandeling nemen als zij beschikt over alle benodigde formulieren en informatie én de betreffende leerling persoonlijk aanwezig is geweest bij het gesprek. Een plaatsing is niet definitief totdat de toelatingscommissie zich positief heeft uitgesproken. Binnen twee weken na het laatste Inschrijvingsmoment ontvangt u van ons schriftelijk bericht.

Loting:
Wanneer er sprake is van overaanmelding moet er helaas geloot worden.

Aanmelden leerjaar 2, 3 of 4:
Het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 gebeurt middels het formulier dat hier te downloaden is..